KONFERENCIJA O KORPORATIVNOM VOLONTIRANJU

Potaknuti rezultatima prošlogodišnje konferencije Volonterski Centar Zagreb zajedno s partnerima Gradom Zagrebom, Mrežom za razvoj korporativnog volontiranja i Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva i ove godine organizira Konferenciju

SAJAM VOLONTIRANJA

Svrha sajma je na jednom mjestu okupiti tvrtke zainteresirane za korporativno volontiranje i organizatore volontiranja u neprofitnim organizacijama te im omogućiti da se međusobno upoznaju i razgovaraju o mogućnostima suradnje

KORPORATIVNO VOLONTIRANJE

Korporativno volontiranje je jedan od novijih oblika društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj, a podrazumijeva svako poticanje zaposlenika na volontiranje od strane poslodavca koje doprinosi razvoju zajednice.

KORPORATIVNO VOLONTIRANJE INA GRUPE

Osim što je njihov program volontiranja zaposlenika jedan od izvrsnih primjera korporativnog volontiranja
u Hrvatskoj, posvećeni su i širenju korporativnog volontiranja i u drugim hrvatskim tvrtkama.

KONFERENCIJA O KORPORATIVNOM VOLONTIRANJU

Mjesto: Hotel Academia, Ul. Ivana Tkalčića 88, 10000 Zagreb

Vrijeme: 24. travanj 2018. od 9 do 16 sati

 

Potaknuti rezultatima prošlogodišnje konferencije Volonterski Centar Zagreb zajedno s partnerima Gradom Zagrebom, Mrežom za razvoj korporativnog volontiranja i Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva i ove godine organizira Konferenciju i sajam kako bi što veći broj tvrtki upoznali s konceptom korporativnog volontiranja i potaknuli ih na njegovo uvođenje kao dijela društveno odgovornog poslovanja. Istovremeno se na strani organizatora volontiranja promoviraju i potiču volonterski projekti koji uključuju i poslovni sektor te se jačaju kapaciteti organizacija za međusektorsku suradnju čime se izravno doprinosi boljem razumijevanju i povezivanju svih organizacija i zajedničkom humanijem djelovanju u zajednici.

Ovogodišnja konferencija održava se pod naslovom Korprativno volontiranje – suradnja za razvoj zajednice, a bavit će se temama internih komunikacija koje podupiru volontiranje u tvrtkama i volontiranja temeljenog na stručnim vještinama.

Volontiranje temeljeno na vještinama svjesno je prenošenje profesionalnih i osobnih vještina zaposlenika tvrtke na zaposlenike neprofitne organizacije te dobrovoljno pružanje stručnih vještina i usluga zaposlenika poslovnog sektora neprofitnim organizacijama s ciljem razvoja i većeg utjecaja na neprofitne organizacije, njihove korisnike i zajednicu.

Sustavi internih komunikacija omogućavaju tvrtkama uspješnu implementaciju volonterskih programa zaposlenika i praćenje i vrednovanje dobrobiti koje korporativno volontiranje ima za razvoj tvrtke.

Kao glavne dobrobiti od volontiranja zaposlenika za tvrtku, zaposlenike i širu zajednicu, (prema istraživanju koje je VCZ proveo tijekom studenog i prosinca 2016. godine među 50 tvrtki) prepozate su u najvećoj mjeri:

 • jačanje timskog duha unutar poduzeća i razvoj međuljudskih odnosa
 • jačanje povjerenja zajednice u poduzeće i bolji imidž
 • jačanje komunikacijskih vještina i empatije i jačanje unutarnjeg zadovoljstva i motivacije
 • razvoj solidarnosti, humanosti i senzibiliteta za potrebe drugih
 • aktivno i odgovorno građanstvo i veća participacija u društvenim zbivanjima

Dio programa konferencije posvećen je povezivanju tvrtki s neprofitnim organizacijama te će na pratećem Sajmu volontiranja biti prilike i za razmjenu 'volonterskih projekata' i predstavljanje volonterskih akcija povodom nacionalne manifestacije Hrvatska volontira 2018 koja će se provesti od 21. do 26. svibnja 2018.

Očekujemo dolazak brojnih predstavnika poslovnog sektora, brojne predstavnike organizatora volontiranja iz civilnog i javnog sektora te razne predstavnike medija.

Preliminarni program konferencije možete preuzeti ovdje.

 

Prijavite svoje sudjelovanje na drugoj hrvatskoj Konferenciji o korporativnom volontiranju i pratećem Sajmu volontiranja koji će se održati u utorak 24. travnja 2018. godine u Hotelu Academija u Zagrebu.

Broj mjesta je ograničen, molimo vas za prijave što ranije!

Veselimo se vašem dolasku na ovo posebno događanje i nadamo se da ćemo i vas inspirirati za korporativno volontiranje!

Prijaviti se možete ovdje.

 

 

 

Prva hrvatska konferencija o korporativnom volontiranju pod naslovom Korporativno volontiranje - Društveno odgovorno poslovanje koje izgrađuje i povezuje tvrtku, zaposlenike i zajednicu, održana 27.04.2017. u Zagrebu, okupila je 192 sudionika (od toga 129 sudionika iz 62 nevladine organizacije, te 58 sudionika iz 38 tvrtki). Na konferenciji je sudjelovalo 13 predavača kroz razne rasprave, prezentacije i okrugle stolove.

SAJAM VOLONTIRANJA

Tijekom cijelog dana, uz konferencijski dio bit će organiziran i sajam volontiranja od 9 do 16 sati.

Svrha sajma je na jednom mjestu okupiti tvrtke zainteresirane za korporativno volontiranje i organizatore volontiranja u neprofitnim organizacijama te im omogućiti da se međusobno upoznaju i razgovaraju o mogućnostima suradnje.

Na samom Sajmu organizatori volontiranja - neprofitne organizacije - predstavljat će mogućnosti volontiranja i volonterske projekte za zaposlenike tvrtki kroz cijelu godinu. Na taj način će predstavnici tvrtki imati priliku upoznati brojne organizatore volontiranja i aktivnosti u kojima mogu volontirati njihovi zaposlenici te se povezati i dogovoriti suradnju.

 

Poseban naglasak će biti na volonterske akcije povodom manifestacije Hrvatska volontira 2018 koja će biti prilika za volontiranje velikog broja zaposlenika tvrtki te prilika za snažniju promociju korporativnog volontiranja u široj javnosti. Sudionici iz poslovnog sektora moći će se pobliže upoznati s aktivnostima i načinom provedbe, te će, ukoliko se odluče sudjelovati, i odabrati akcije u koje će se uključiti.

Nacionalna manifestacija Hrvatska volontira 2018 se održava od 21. - 26. svibnja 2018. Mjesec dana razmaka između sajma i manifestacije omogućit će vremenski okvir unutar kojeg se mogu odraditi potrebne pripreme kako bi akcija volontiranja zaposlenika bila što uspješnija.

Hrvatska volontira 2018 i ove će godine uključiti veliki broj pojedinaca, organizacija civilnog društva, institucija i tvrtki koje će kroz različite javne akcije u svojim zajednicama promovirati volontiranje.

 

HRVATSKA VOLONTIRA 2018.

21.-26. svibnja 2018.

Nacionalnu manifestaciju Hrvatska volontira, Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Volonterski centar Zagreb tradicionalno organiziraju već osmu godinu za redom, a njome se želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni.

Kako bi se istaknuo potencijal za društveni razvoj koji se oslobađa volontiranjem kada se povežu građani i organizacije iz civilnog, javnog i poslovnog sektora, ovom manifestacijom nastojimo potaknuti što veći broj građana i organizacija iz cijele Hrvatske na uključivanje u različite društveno korisne aktivnosti i time promovirati vrijednost volontiranja kao građansku vrlinu i naviku srca.

I ovogodišnjom manifestacijom želimo povezati djelatnike poslovnog sektora s neprofitnim organizacijama iz civilnog i javnog sektora te podsjetiti koliko je važno da se u izgradnju povezane i humane zajednice uključe svi pripadnici društva. Volontiranje poslovnog sektora prilika je da se proširi prostor povezivanja i otkloni distanca koja nastaje zbog različitosti poslovnog, civilnog i javnog sektora – u ''jezicima'' kojima govorimo, načinima na koje radimo, vrijednostima koje smatramo najvažnijima.

 

Hrvatska volontira 2017. okupila je 156 organizatora volontiranja koji su u 55 gradova proveli 269 volonterskih aktivnosti kako bi svojim doprinosom potakli izgradnju sretnije i bolje zajednice. Ukupno 4.059 volontera poklonilo je 15.505 volonterskih sati svojim zajednicama.

KORPORATIVNO VOLONTIRANJE

Korporativno volontiranje je oblik društveno odgovornog poslovanja i podrazumijeva svako poticanje zaposlenika na volontiranje od strane poslodavca koje pomaže neprofitnom sektoru i doprinosi razvoju zajednice. Kao takvo, može se odvijati unutar ili izvan radnog vremena.

Prema istraživanju koje je VCZ proveo tijekom studenog i prosinca 2016. godine među 50 tvrtki kao GLAVNE DOBROBITI od volontiranja zaposlenika za TVRTKU, ZAPOSLENIKE I ŠIRU ZAJEDNICU sudionici su prepoznali u najvećoj mjeri:

 • jačanje timskog duha unutar poduzeća i razvoj međuljudskih odnosa
 • jačanje povjerenja zajednice u poduzeće i bolji imidž
 • jačanje komunikacijskih vještina i empatije i jačanje unutarnjeg zadovoljstva i motivacije
 • dobrobiti navodi se razvoj solidarnosti, humanosti i senzibiliteta za potrebe drugih
 • aktivno i odgovorno građanstvo i veća participacija u društvenim zbivanjima

Uspješni volonterski program zaposlenika bazira se na ostvarivanju dobrobiti / vrijednosti za sve uključene dionike na način da:

 • podupire ciljeve i vrijednosti TVRTKE
 • je usklađen sa interesima ZAPOSLENIKA
 • doprinosi rješavanju stvarnih potreba u ZAJEDNICI

Modeli korporativnog volontiranja

 • Izvan-organizacijsko volontiranje odnosi se na volontiranje zaposlenika sukladno vlastitom interesu, inicijativi i slobodnom vremenu, a eventualni dogovori događaju se kroz suradnju na poslu
 • Inter-organizacijsko volontiranje podrazumijeva da zaposlenici biraju aktivnosti i udruge / organizacije samostalno, a poslodavac ih u tome podupire.
 • Intra-organizacijsko volontiranje odnosi se na proaktivno razvijanje strateških prilika za volontiranje zaposlenika od strane tvrtke.

Po svom trajanju i učestalosti razlikujemo:

 • Jednokratno volontiranje – u volonterskim akcijama ili drugim jednokratnim događanjima
 • Višekratno volontiranje – u nekoliko navrata, a minimalno 30 sati u razdoblju od tjedan dana do 3 mjeseca ili povremena pomoć tijekom godine po potrebi
 • Dugoročno volontiranje – na tjednoj osnovi, u razdoblju od minimalno 3 mjeseca
 • Kontinuirano/rotirajuće volontiranje u kojima se izmjenjuju timovi zaposlenika

Na svim vrstama projekata volonteri zaposlenici mogu volontirati pružajući usluge nevezane uz stručna znanja i vještine, a mogu volontirati pružajući i prenoseći upravo ta stručna znanja i ekspertizu povezanu s angažmanom u tvrtki  (volontiranje bazirano na stručnim vještinama).

U nastavku je dan kratak opis različitih modela timskog i individualnog volontiranja, kako se korporativno volontiranje uklapa u vaše društveno odgovorno poslovanje te opis uloge Volonterskog centra Zagreb u razvoju korporativnog volontiranja.

TIMSKO VOLONTIRANJE

Timsko volontiranje donosi brojne dobrobiti, a ponajviše jačanje timskog duha i razvoj međuljudskih odnosa unutar poduzeća, veliku vidljivost u zajednici i promociju tvrtke, a čime se onda jača povjerenja zajednice u poduzeće i bolji imidž tvrtke. Također, višekratno i dugoročno volontiranje timova može iznimno doprinijeti razvoju neprofitnih organizacija i zajednice u cjelini.

Timsko volontiranje se može organizirati na sljedeće načine:

 1. Jednokratne volonterske akcije - volontiranje timova zaposlenika (manjih ili većih) više puta tijekom godine u različitim NPO-ima.
 2. Nacionalne/globalne akcije za veće timove zaposlenika jednom godišnje
 3. Višekratno ili dugoročno volontiranje tima zaposlenika (3-4 osobe ili više) u NPO-ima
 4. Kontinuirano rotiranje zaposlenika u jednom NPO-u na istom projektu, u manjim timovima

Razvijeni oblici volonterskih programa unutar tvrtke imaju uspostavljene volonterske klubove zaposlenika. Volonterski klubovi omogućuju većem broju zaposlenika da se u timovima redovito i aktivno uključe u volontiranje, da prijave vlastite volonterske projekte i pritom dobiju financijsku i organizacijsku podršku od tvrtke.

Modeli jednokratnih akcija su obično jednodnevni projekti u kojima može zajednički volontirati veći broj zaposlenika. Tvrtke sve češće koriste volonterske akcije u svrhu razvoja timskog duha i međuljudskih odnosa umjesto uobičajenih team-buildinga. Ovakve akcije su snažan mehanizam povezivanja i umrežavanja zaposlenika-volontera, drugih građana, NPO-o, korisnika i drugih dionika u zajednici. Također, obilježja većih volonterskih akcija su ostvarivanje ciljeva i rješavanje konkretnih potreba u vrlo kratkom roku, brza i velika vidljivost rezultata te visoku vidljivost u zajednici i u medijima.

Nacionalne/globalne manifestacije i akcije okupljaju velik broj volontera iz različitih sektora i područja rada. Mogu biti organizirane od strane volonterskih centara i drugih udruga (npr. Hrvatska volontira, Međunarodni dan mira i međunarodni dan volontera) te se tvrtka može priključiti sa volontiranjem svojih zaposlenika. Također, veća tvrtka može samostalno potaknuti te u suradnji s drugim NPO-ima  organizirati akcije u svojim podružnicama diljem Hrvatske u kojima će sudjelovati većina zaposlenika. Na taj način se promovira volontiranje kao vrijednost i razvija kultura volontiranja na razini cijele tvrtke.

Model višekratnog ili dugoročnog volontiranja tima zaposlenika podrazumijeva da se više zaposlenika iz tvrtke (iz istog ili različitih odjela) upućuje se u jednu neprofitnu organizaciju na unaprijed određeni projekt ili na provedbu određene redovne aktivnosti. Projekti mogu biti priprema projektnih timova za rad na kompleksnijim projektima, jačanje timskog duha i/ili jačanje određenih kompetencija među zaposlenicima. Model podrazumijeva angažman najmanje tri zaposlenika koji su zainteresirani za volontiranje u odabranoj organizaciji i/ili na projektu s uloženih oko 30-40 sati po osobi u trajanju od 3-4 mjeseca, a po dogovoru može i intenzivnije. Mjesto i dinamika volontiranja su najčešće fleksibilni, po dogovoru. Volontiranje se može  jednim dijelom odvijati u uredu NPO-a, na radnom mjestu u partnerskoj tvrtki ili od doma kao online volontiranje.

Model rotiranja zaposlenika pruža mogućnost da više zaposlenika jedne tvrtke stekne zajedničko iskustvo volontiranja u istoj neprofitnoj organizaciji. Volontiranje se odvija kontinuirano kroz dulje vremensko razdoblje, a na istoj volonterskoj poziciji ili projektu se izmjenjuje više zaposlenika tvrtke (pučka kuhinja, čitanje priča djeci s posebnim potrebama, edukacija starijih u korištenju računala i sl.)

Uz sve navedeno, tvrtke kroz korporativno volontiranje može značajan doprinos u kriznim situacijama kada je iznimno važno uključivanje što većeg broja volontera u pomoć stradalima i poboljšanje situacije (poplave 2015., izbjeglička kriza 2016).

INDIVIDUALNO VOLONTIRANJE

Kroz modele individualnog volontiranja možete nagraditi, ojačati motivaciju i unutarnje zadovoljstvo svojih zaposlenika te ojačati njihove komunikacijske i druge vještine. Višekratno i dugoročno volontiranje zaposlenika bazirano na njihovim stručnim vještinama iznimno doprinosi razvoju neprofitnih organizacija i povećava njihov utjecaj u zajednici.

Individualno volontiranje može se odvijati u sljedećim modelima:

 1. Jednokratno volontiranje u akcijama po izboru zaposlenika
 2. Višekratno ili dugoročno volontiranje zaposlenika
 3. Višekratno ili dugoročno volontiranje kao tranzicija ka mirovini
 4. Povremeno posuđivanje stručnjaka za edukacije i savjetovanja djelatnika i korisnika NPO-a
 5. Plaćeni dopust zbog obavljanja socijalnih usluga (posebice u kriznim situacijama)
 6. Dugoročna pomoć udruzi po izboru tvrtke

Zaposlenicima se mogu podijeliti vaučeri kao nagrada s istaknutim brojem sati (slobodnih dana) koji im se stavljaju na raspolaganje za volontiranje u zajednici ili nekoj udruzi prema osobnim interesima i vještinama ili prema preporuci tvrtke. U volonterskom programu zaposlenika tvrtke to se može odrediti na godišnjoj razini ili specifično na zahtjev zaposlenika.

Jednokratno volontiranje u akcijama omogućava zaposleniku da od tvrtke zatraži slobodan dan da može volontirati u zajednici prema svom interesu.

Višekratno ili dugoročno volontiranje podrazumijeva rad zaposlenika na projektima po preporuci tvrtke ili po njihovom izboru. Tvrtka poslodavac mu omogućava višekratni izostanak s posla ili da za vrijeme radnog vremena uloži najmanje 30 do 40 radnih sati u trajanju od 3-4 mjeseca. Model podrazumijeva najmanje jedan tjedni angažman kod organizatora volontiranja i višemjesečnu učestalost angažmana. Poslodavac potpisuje i potvrđuje svoju suglasnost na sudjelovanje zaposlenika u volonterskoj aktivnosti te osigurava plaćeni izostanak s posla ili slobodne dane za potrebe volontiranja u neprofitnoj organizaciji.

Kod višekratnog i dugoročnog individualnog volontiranja vrlo su poželjne mentorske pozicije jer zahtijevaju vještine poput vođenja, komunikacije i prijenosa znanja i vještina. Mogu se mentorirati korisnici OV-a (odrasle osoba u nepovoljnom položaju, mladi ili srednjoškolci) ili se mogu mentorirati osobe na vodećim pozicijama unutar samog OV-a. Mentoriranje zaposlenika OV-a može biti posao pogodan za mlađe osobe unutar tvrtke jer će im ujedno  pomoći će da razviju svoje vještine.

Višekratno ili dugoročno volontiranje kao tranzicija ka mirovini podrazumijeva poticanje zaposlenika da se zadnjih godinu dana ili nekoliko mjeseci prije nego što odu u mirovinu uključe u rad civilnog društva kao volonteri i da i nakon umirovljenja ostanu aktivni građani koji daju svoje doprinose razvoju zajednice.

Kod jednokratnog, višekratnog i dugoročnog volontiranja moguće je u dogovoru sa zaposlenikom koristiti koncept  „Banka vremena“ koji podrazumijeva da osim što tvrtka omogućava zaposleniku slobodne dane za volontiranje ili plaćeni dopust, zaposlenik treba uložiti jednaku količinu svog slobodnog vremena u volontiranje.

Povremeno posuđivanje stručnjaka za edukacije i savjetovanja djelatnika i korisnika NPO-a

Model volontiranja utemeljen je na stručnim znanjima i ekspertizi te se provodi putem savjetovanja, edukacije i/ili mentoriranja zaposlenika i korisnika neprofitnih organizacijama u specifičnim područjima koja su srž djelovanja tvrtke (najčešće u uslužnim djelatnostima - financijsko, pravno savjetovanje ili savjetovanje u području komunikacija i marketinga, organizacijskog razvoja, primjeni ICT u poslovanju ili sl.) Tvrtka stavlja na raspolaganje svoje vještine i kompetencije organizacijama civilnog društva kojima je potrebna stručna pomoć u provedbi aktivnosti ili organizacijskom razvoju (npr. jednodnevna edukacija o pisanju životopisa ili izradi financijskog, marketinškog plana i sl.). Volontiranje se može provoditi u prostorijama OCD-a, u samoj tvrtki ili kroz posebno organizirana savjetovanja, razmjenu iskustava ili edukaciju koje može organizirati volonterski centar ili neka druga udruga koja se bavi jačanjem drugih organizacija civilnog društva.

Plaćeni dopust zbog obavljanja socijalnih usluga - riječ je o plaćenom dopustu (najčešće do godine dana) kojim se zaposlenicima omogućava rad za opće dobro u zajednici, a posebice je poželjan u kriznim situacijama.

Dugoročna podrška udruzi po izboru tvrtke, povremeno i po potrebi

Tvrtka odabire jednu ili više neprofitnih organizacija i pomaže joj tijekom godine ili duže u organizacijskom razvoju na način da omogući svojim zaposlenicima da sudjeluju u aktivnostima i programima/projektima odabrane NPO. Naglasak u ovoj suradnji jest jačanje organizacijskih kapaciteta organizacije i podrška u razvoju programa, projekata, poslovanja, vidljivosti. Tvrtka potpisuje sporazum o suradnji s neprofitnom organizacijom, te se međusobno dogovaraju o opsegu suradnje i načinu provedbe. (npr. pomoć pri izradi plana rada, pravilnika, rada u Upravnom odboru, povremene edukacije, metoriranje i sl.)

U sklopu svog volonterskog programa tvrtka može koristiti i model „Poticajni fondovi“ (tzv. Dollars for Doers princip) u kojima  se zbrajaju sati volonterskog angažmana svojih zaposlenika izvan radnog vremena te tvrtka isti novčani iznos (jednak broju volonterskih sati) uplaćuje nekoj volonterskoj organizaciji.

KORPORATIVNO VOLONTIRANJE KAO DIO VAŠEG DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

Danas su očekivanja za društveno odgovorno poslovanje i djelovanje u zajednici u kojoj tvrtka posluje postala globalna te volontiranje zaposlenika može biti jedan od lijepih izraza društveno odgovornog poslovanja. Volontiranje zaposlenika možemo definirati kao inicijative za opće dobro zajednice, planirane, organizirane i izvršene od strane zaposlenika i potvrđene od strane uprave koje generiraju određene prednosti za poduzeće, zaposlenike i zajednicu. Poslovni sektor se diljem svijeta odlučuje za volonterske programe jer su prednosti koje ostvaruju brojne. Navedene prednosti volontiranja zaposlenika za sve ključne dionike: poduzeća, zaposlenike i zajednicu doista pokazuju da poduzeća na koristan način mogu doprinijeti zajednici i društvu te pri tome steći prednosti za zaposlenike i samu tvrtku.

Volonterski programi zaposlenika ispunjavaju različite elemente društveno odgovornog poslovanja kao što su življenje pozitivnih vrijednosti, prakticiranje dobrog upravljanja i etičnog poslovanja, gradnju povjerenja i odnosa te pozitivan društveni utjecaj na zajednicu. Volonterski programi zaposlenika predstavljaju vrijedno ulaganje u odgovorno i aktivno građanstvo. Kvalitetnim provođenjem programa volontiranja zaposlenika, zajedničkom suradnjom te boljim razumijevanjem vrijednosti i karakteristika svakog sektora, volontiranje zaposlenika može doprinijeti i izgradnji cjelovitijeg i stabilnijeg društva te razvoju novih i inovativnih pristupa.

Korporativno volontiranje ima prednost u tome što za razliku od novčanih ili materijalnih donacija daje rezultate koji su vidljivi odmah i to na način da tvrtka i njezini zaposlenici koji poklanjaju svoje vrijeme sudjeluju u njihovom ostvarivanju. Osim toga dijeljenjem i prijenosom znanja, vještina i stručne ekspertize neprofitnim organizacijama, daju se značajni i dugoročni doprinosi razvoju civilnog društva koje će time biti sposobnije kvalitetnije odgovarati na aktualne potrebe zajednice i društva i otpornije na svakojake izazove.

Korporativno volontiranje unosi dašak svježeg zraka u prosječan radni tjedan, potiče timski duh i osjećaj zaposlenika da rade za tvrtku koja djeluje na dobrobit zajednice u kojoj žive.

U razvoju programa korporativnog volontiranja mogu vam pomoći upravo akteri iz sfere civilnog društva, koji su upoznati s konkretnim potrebama zajednice i sigurno imaju dobru sliku o tome kako ovim putem postići najveći učinak. Volonterski centar Zagreb na razvoju korporativnog volontiranja radi od 2007. godine i rado ćemo vam pomoći da napravite prve poteze u pravom smjeru.

ULOGA VOLONTERSKOG CENTRA ZAGREB U RAZVOJU KORPORATIVNOG VOLONTIRANJA

Volonterski centri pružaju podršku tvrtkama u razvoju volonterskih programa zaposlenika kroz:

 • pomoć pri povezivanju s neprofitnim organizacijama,
 • redovito informiranje o prilikama za volontiranje zaposlenika,
 • pomoć oko organizacije većih volonterskih akcija koje tvrtke pokreću kao vid team building-a za zaposlenike,
 • savjetovanje i edukaciju o korporativnom volontiranju za vodstvo tvrtke i/ili neprofitne organizacije
 • redovita organiziranja nacionalnih volonterskih akcija u koje se tvrtke mogu uključiti
 • motivacijska predavanja i drugi oblici edukacije i promicanja volonterstva unutar tvrtke
 • alate za učinkovito praćenje i evidenciju zaposlenika volontera

Pri uspostavljanju ili unaprjeđivanju volonterskih programa u tvrtkama, Volonterski centar Zagreb potpisuje Sporazum o suradnji u području korporativnog volontiranja s tvrtkom te se obavezuje:

 • identificirati i educirati NPO-e o programima korporativnog volontiranja i pripremi kvalitetnih volonterskih projekata u kojima mogu volontirati zaposlenici tvrtki
 • izraditi bazu/katalog NPO-a i volonterskih projekata kreiranih za volontiranje zaposlenika
 • informirati tvrtke o otvorenim volonterskim projektima/aktivnostima i NPO-ima u kojima zaposlenici mogu volontirati (uskoro i putem Nacionalnog servisa za volontiranje)
 • uputiti i povezati tvrtke i neprofitne organizacije i imati ulogu medijatora prema potrebi
 • osigurati savjetodavnu podršku NPO-ima i tvrtkama pri provedbi volonterskih projekata i aktivnosti
 • poticati i organizirati sastanke Mreže za razvoj korporativnog volontiranja
 • organizirati jednodnevno godišnje događanje „Tržnica volontiranja“ (Marketplace) na kojem će se povezivati tvrtke i neprofitne organizacije
 • organizirati skupna savjetovanja, razmjenu iskustava, edukaciju ili trening za više neprofitnih organizacija ukoliko tvrtka povremeno ustupa svoje stručnjake za edukaciju i savjetovanje
 • osigurati praćenje angažmana (kvantitativno) zaposlenika tvrtke
 • provoditi evaluaciju učinaka volontiranja zaposlenika u OCD-u kroz ankete među organizatorima volontiranja (na individualnoj, organizacijskoj i nacionalnoj razini).
 

KORPORATIVNO VOLONTIRANJE INA GRUPE

Održivi razvoj jedno je od temeljnih načela Ininog poslovanja, a suradnja sa zajednicama u kojima posluje neraskidivo je utkana u same početke kompanije. Ta suradnja je 2011. godine dodatno oplemenjena. Naime, INA je navedene godine, koja je proglašena Europskom godinom volontiranja, pokrenula projekt korporativnog volontiranja svojih zaposlenika i osnovala INA Klub volontera. Sjeme je bačeno na plodno tlo jer je u proteklim godinama dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina za opću dobrobit u Ini odlično prihvaćeno i od zaposlenika i od menadžmenta. INA je postala najsvjetliji primjer korporativnog volontiranja u Hrvatskoj. Potvrđuju to i brojke. INA Klub volontera danas broji 1.064 člana, a broj volontera se povećava iz godine u godinu. Inini volonteri odradili su 136 različitih volonterskih akcija, u čemu je sudjelovalo 2.035 zaposlenika koji su odradili 16.280 volonterskih sati.

Kompanija je vrijednosti volontiranja ugradila u svoju korporativnu kulturu. Ininim kolektivnim ugovorom propisane su mogućnosti odlaska na volontiranje unutar radnog vremena, a u same akcije Ininog Kluba volontera redovito se priključuje i viši menadžment. Snažan volonterski angažman u Ini pridonosi jačanju reputacije i vrijednosti brenda te je ojačao povjerenje i povezanost s lokalnim i regionalnim zajednicama u kojima kompanija ima poslovne aktivnosti. Volontiranje je ojačalo i timski duh kod zaposlenika kao i osjećaj da kompanija djeluje za dobrobit zajednice. Energija koju kompanija i njezini zaposlenici od prvoga dana ulažu u volontiranje prepoznaju i drugi. Inin Klub volontera tako je 2010. i 2012. dobio Nagradu volonterskog centra Osijek, a ista organizacija Ini je u posljednje tri godine dodijelila i Posebno priznanje za veliki volonterski angažman.

Kako raste Inin Klub volontera, rastu i vrijednosti koje nudi zaposlenicima kompanije. INA je tako 2015. potpisala Povelju o priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem koje su u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca organizirali Volonterski centar Zagreb, Mreža mladih Hrvatske u Sveučilište u Rijeci. Uloženo vrijeme za pomaganje drugima tako je postalo i ulaganje u vlastiti profesionalni razvoj jer znanja stečena volontiranjem postaju priznate kompetencije.

INA Klub volontera aktivno je uključen u još dvije društveno odgovorne Inine inicijative – Zeleni pojas i spajaLICU. Naime, kompanija svake godine, počevši od 2014., uoči Dana planeta Zemlje objavljuje natječaj „Zeleni pojas“ kroz koji sufinancira ekološke projekte, a Inini volonteri uključuju se u realizaciju zelenih projekata na terenu kroz ekološke volonterske akcije. Inin projekt „spajaLICA“ pokrenut je s ciljem da se Inine nekretnine, koje se ne koriste, ustupe odabranim udrugama. Prostore u Medulićevoj ulici u Zagrebu Inini su volonteri pomogli urediti u kuću udruga, a sudjelovali su i u uređenju imanja u Sesvetama koje je preuređeno u jahalište koje koristi udruga Krila –terapijsko jahanje.

Koliko je INA ponosna na ova ostvarenja dokazuje i uvrštavanje postignuća Kluba volontera u financijska i godišnja izvješća. No ono na što je kompanija još ponosnija je stvaranje pozitivnog, uspješnog i poticajnog radnog okruženja za djelatnike kroz volontiranje, kao i ostvarena povezanost sa zajednicama. Pojedina akcija često prerasta u dugoročniju suradnju jer su zajednice u INA Klubu volontera prepoznale pouzdanog partnera na kojeg mogu računati pri rješavanju svojih društvenih problema.

Više informacija možete pronaći na stranici INA KLUB VOLONTERA 

*Zahvaljujemo se INI kao zlatnom sponzoru konferencije na podršci za vrijeme pripreme i organizacijeKonferencije o korporativnom volontiranju i Sajma volontiranja. Osim što je njihov program volontiranja zaposlenika jedan od izvrsnih primjera korporativnog volontiranja u Hrvatskoj, uključivanjem u Mrežu za razvoj korporativnog volontiranja i podrškom konferenciji i sajmu posvećeni su širenju korporativnog volontiranja i u drugim hrvatskim tvrtkama i daljnjem razvoju svog vlasititog programa.

DRUGA HRVATSKA KONFERENCIJA I SAJAM O KORPORATIVNOM VOLONTIRANJU